Fotografiranje lahko opravimo v studiu ali na lokaciji naročnika, kjer lahko postavimo premični studio.

......

Portraits can be taken in a studio or at customer's location by setting up a portable studio.

Using Format