Skip to Content

KLEMEN KORENJAK

O MENI

Sem poklicni fotograf, specializiran za fotografiranje vozil, arhitekture in portretiranje ljudi. Fotografijo obravnavam kot medij za umetniško izražanje. Zato želim v svojih fotografijah poleg praktičnega izpostaviti tudi estetski vidik. Vsak portret ali avtomobil želim posneti tako, da bi ga lahko postavili na ogled tudi na steno v svojem domu.

Več let sem bil fotoreporter pri enem od osrednjih slovenskih medijev. Zato imam izkušnje tako s projekti, pri katerih lahko skrbno načrtujemo vsak detajl, kot tudi s projekti, kjer ima fotograf za pripoved zgodbe na voljo le nekaj minut. Zaradi mojih izkušenj v medijih naročnikom lahko svetujem tudi glede upravljanja vsebin za objavo v medijih. 

Pri večjih projektih sodelujem z ekipo. Poskrbimo za celotno organizacijo projektov, kar vključuje vse od iskanja ustreznih lokacij za fotografiranje, fotografiranje, snemanje, režijo, produkcijo in vodenje projekta. 

Na voljo sem za fotografiranje v Sloveniji in po svetu.

..........

ABOUT ME

I am a professional photographer, specialized in car, architectural and portrait photography. From my point of view, photography is a medium of artistic expression. As a result, my photos reflect not only practical but also aesthetic perspective. I strive to take every portrait or car photo as a work of art that you could easily put on display in your living room.

I worked as a photographer for one of the most important Slovenian medium for several years. I have gained experience in dealing with projects, where every detail requires careful planning, as well as projects, where a photographer has but a few minutes to tell a story. Having worked in media enables me to advise customers on how to manage contents for publication in media.

When working on bigger projects, I work with a team. We cover entire project organisation, including project management, finding appropriate photo shoot locations, photo shooting, filming, video direction and production. If required, photo session can be done at customer’s location by setting up portable photography studio.

I work in Slovenia and abroad.

 

 

Hey! Let's have a talk.

KLEMEN KORENJAK

fotograf/photographer

e: kemba.photo(at)gmail.com
t: +386 40 871 715
a: Predoslje 85a
   SI-4000 Kranj
   Slovenia
   Europe